16 mars 2013

Lax i Vättern?


Jag har nu ett tag lite på avstånd följt debatten som uppstod i samband med att det stod klart att det saknades sättfisk till vårens utsättning av lax i Vättern men känner att jag nu vill skriva ett par rader.

Jag har fått det förklarat för mig att utsättningen av lax i Vättern är en kompensation av den exremt storvuxna öring som tidigare lekte i områdena kring Motala ström. I samband med att denna stam utrotades får man anta att antalet stora öringar kraftigt minskade i sjön.
Jag förutsätter att man i samband med detta utförde forskning på bestånden som sedan fick ligga till grund för hur stora utsättningar av lax som skulle genomföras varje år. Alla andra faktorer lika måste man då förutsätta att laxen ersätter öringen i ovan nämnda ekvation. Det bör ju varit grundtanken åtminstone annars har jag svårt att förstå varför man ens började med utsättningarna.
Starkaste argumentet för att stoppa utsättningen av lax verkar främst vara att laxen äter upp betesfisken och där övriga arter blir förfördeladde. Är laxen så pass mycket bättre på att jaga än vad Motala-öringen var? Jag vet inte, MEN att stoppa utsättningarna helt och hållet ser jag inte riktigt argumenten för. Slutar utsättningarna går det ganska enkelt argumentera för att man på det sättet återigen rubbar balansen i sjön med tanke på att en stor öringstam försvunnit och inte ersatts med något annat. Skulle det vara bättre ur miljösynpunkt? Vad händer med generna hos rödingen och öringen om tillgången på föda är obegränsad? Går det argumentera för att laxen snarare stärker stammarna av röding och öring? Survival of the fittest, eller?

Senast idag läste jag på Mer lax i Vättern (http://merlaxivattern.se/) att det ändå inte verkar helt kört med utsättningarna för våren. Ansvarig tjänsteman som senaste tiden fått ta väldigt mycket kritik (säkerligen välförtjänt) jobbar ändå på att få fram sättfisk till våren. Jag hoppas att när vi summerar hela denna härvan har något bra kommit ut på andra sidan. Fler människor engagerade i frågan, tjänstemän och ansvariga på länsstyrelsen förstår att gör man inte sitt jobb så finns det duktigt folk runtom i Sverige som har kompetens nog att syna arbetet.